.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.

Aktualności

MZ o zaopatrzeniu w środki chłonne

2019-03-19

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posłów: Pawła Skuteckiego, Pawła Szramka i Macieja Masłowskiego w sprawie wypracowania rozwiązań w zakresie zaopatrzenia pacjentów w materiały chłonne.

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

2019-03-18

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej, dotyczącej leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

Kiedy neuromodulacja będzie w końcu dostępna?

2019-03-18

Pomimo opublikowania 22 stycznia br. na stronie AOTMiT obwieszczenia w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne, w opublikowanym przez NFZ projekcie zarządzenia Prezesa NFZ świadczenie neuromodulacji nie zostało wycenione.

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2019-03-15

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź na cztery interpelacje dot. OAB

2019-03-14

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelacje czterech posłanek w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

O nowej liście leków w "Rzeczpospolitej"

2019-03-13

Na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł "Ratunek dla chorych na nowotwory prostaty". Zachęcamy do lektury.

Interpelacja w sprawie leczenia raka prostaty

2019-03-07

Poseł Marek Rząsa złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie braku uznania równoważności dwóch nowych terapii hormonalnych lekami octan abirateronu i enzalutamid w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company